Kleppe Sentrum

Paralelloppdrag for utvikling av Kleppe sentrum

Arkitektgruppen Cubus var et av tre team som deltok i parallelloppdrag om utvikling av kommunesenteret Kleppe på Nord-Jæren. Målet med oppdraget var å synliggjøre utviklingsmuligheter, potensiale, løsninger og planstrategier for utvikling av viktige deler av Kleppe sentrum.

Ideene som fremkommer vil være sentrale som bakgrunn for etterfølgende reguleringsarbeid. Parallelloppdraget ble gjennomført i samarbeid med NAL.

Skole i sentrum: en motor for sentrumsutvikling, identitetsbygging og folkehelse!Oppdraget tar utgangspunkt i at Kleppe i dag, i likhet med mange andre norske tettsteder, fremstår som fragmentert, litt kjedelig, uten særpreg og liv. Uutnyttet areal og areal som vil bli ledige, som for eksempel meieritomta gjør imidlertid at det foreligger et stort potensial i Kleppe sentrum. Hva skal arealet brukes til? Hvilke funksjoner skal ligge i sentrum av tettstedet? Hvordan kan kommunen være en aktiv aktør og drive frem utviklingen i ønsket retning?

Skolen bruker byen – Byen bruker skolen: Sentralt i Arkitektgruppen Cubus sitt forslag er lokalisering av en ny barneskole i hjerte av tettstedet. Vi tror at en skole i sentrum vil kunne gi de kvaliteter som samlet sett gjør Kleppe til et godt sted å leve og som tydeliggjør en ønsket politikk i fysisk form. Skolen vil  på denne måten ikke bare være en ny møteplass for tettstedet men også være en motor for sentrumsutvikling, identitetsbygging og folkehelse

Forslaget tar utgangspunkt i kommunens langsiktig strategi der en satser på barn som den viktigste faktoren å prioritere for framtiden, samt at Klepp kommune skal utvikle og utvide sine skolefunksjoner. Det nye sentrumsområdet er svært synlig og tilgjengelig og gir en god mulighet for Kleppe å manifestere sin identitet og sine verdier i forhold til hvilket samfunn man ønsker å utvikle.
Skolebygging er store økonomiske løft for en kommune, og samtidig noe av det viktigste som bygges for fremtiden. Det er derfor viktig at det man investerer gir størst mulige ringvirkninger for en god samfunnsutvikling.

Vi har stor tro på at både skolen som funksjon, sentrum som sted, og skoleveien som utfordring kan nytenkes til sammen å gi det nye sentrum innhold og kvalitet. Vi vet også at det ikke alltid er like lett å få til ønsket byutvikling i tråd med en overordnet plan, når det kun er private investorer skal realisere disse ønskene. Det vi imidlertid har erfart er at kommunale investeringer, som f. eks skole, plassert riktig, kan gi den nødvendige generatoren for god samfunnsutvikling og god byutvikling. Når Kleppe kommune både har en ny offensiv helsepolitikk og planer for skoleutvidelse er det viktig at disse planene er med som viktige brikker i stedsutviklingen.

Prosjektnavn Kleppe Sentrum Kunde Kleppe kommune Sted Kleppe År 2016 Type Parallelloppdrag
Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å få oppdateringer om hva vi holder på med og nytt fra våre prosjekter.

| Arkitektgruppen CUBUS AS © 2019 | Nettsted levert av KODEKS