Hoshovdstølen

Stedsutvikling i Hosanger – Reguleringsplan for boliger, havneområde og gangsti

Hoshovdstølen er lokalisert ca. 800 meter fra Hosanger på Osterøy. Arealet ligger høyt, fritt og vestvendt med en fantastisk utsikt utover Osterfjorden.

I Hosanger finner man en ekspansiv hjørnesteinsbedrift, skole, barnehage, landhandel, kirke og galleri, men det mangler sentrale tomter og boliger til de som ønsker å bosette seg i den aktive bygda. Hoshovdstølen er derfor et viktig satsingsområde for Hosangerbygda

Målet for reguleringsplanen for Hoshovdstølen er å legge rammene for et nytt bolig, fritids og havneområde som vil støtte opp under en videreutvikling av Hosanger. Gode gang og sykkelforbindelser mellom det nye utviklingsområdet på Hoshovdstølen/Heldal og sentrumsområdet i Hosanger er sentralt i arbeidet. Det samme er god landskapstilpasning og terrengforming, nye møteplasser, godt utformede fellesareal, interne gangforbindelser og varierte boligtyper. Det vil bli sett på muligheter for utforming av ulike fellesløsninger i planen.

Det vil også bli regulert et nytt havneområde med mål om å skape bedre tilgang til sjø og friluftsliv med båtplasser, badeområde, strandsti og fellesnaust.

Bolig og strandsoneplanen på Hoshovdstølen er viktig for både Hosanger og for Osterøy kommune og legge rammene for at Hosanger kan fortsette å være et aktiv og levende bygdesamfunn.

Prosjektnavn Hoshovdstølen bolig og strandsoneplan Kunde Aksel Mjøs, Kari Mjøs og Arve Mjøs Sted Osterøy År 2019 Fag Arealplanlegging

- Relaterte artikler -

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å få oppdateringer om hva vi holder på med og nytt fra våre prosjekter.

| Arkitektgruppen CUBUS AS © 2019 | Nettsted levert av KODEKS