Hoshovdstølen

Stedsutvikling i Hosanger – Reguleringsplan for boliger, havneområde og gangsti

I Hosanger finner man en ekspansiv hjørnesteinsbedrift, skole, barnehage, landhandel, kirke og galleri, men det mangler sentrale tomter og boliger til de som ønsker å bosette seg i den aktive bygda. Rett ved Hosnager ligger Hoshovdstølen. Arealet ligger høyt, fritt og vestvendt med en fantastisk utsikt utover Osterfjorden. Her planlegges et nytt boligområde og en utvikling av havnen som friluftsområde og småbåthavn.

Bolig og strandsoneplanen på Hoshovdstølen er viktig for både Hosanger og for Osterøy kommune og vil legge rammene for at Hosanger kan fortsette å være et aktiv og levende bygdesamfunn. Gode trafikkøsninger og gang -og sykkelforbindelser mellom det nye utviklingsområdet på Hoshovdstølen/Heldal/havnen og sentrumsområdet i Hosanger har vert sentralt i arbeidet. Det er lagt vekt på god landskapstilpasning og terrengforming, nye møteplasser, godt utformede fellesareal, interne gangforbindelser og varierte boligtyper og boligstørrelser.

Videreutvikling av havneområdet vil skape bedre tilgang til sjø og friluftsliv med båtplasser, badeområde, strandsti og fellesnaust. Dette blir et nytt friluftsområde til glede for både de som er bosatt i Hosanger og for resten av kommunen og regionen.

 

 

Prosjektnavn Hoshovdstølen bolig og strandsoneplan Kunde Aksel Mjøs, Kari Mjøs og Arve Mjøs Sted Osterøy År 2019 Fag Arealplanlegging

- Relaterte artikler -

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å få oppdateringer om hva vi holder på med og nytt fra våre prosjekter.

| Arkitektgruppen CUBUS AS © 2019 | Nettsted levert av KODEKS