Holstad barnehage

Utviding av barnehage

Bygget knytter seg mot eksisterende bygg i nordøst. Det utvider eksiterende barnehage med to nye avdelinger, arbeidsrom, pauserom og garderobefasiliteter for ansatte. Bygget går over to etasjer og forholder seg eksisterende etasjehøyder.

Byggets plassering danner et atriumsformet uterom der amfiet får en sentral plass. Dette uterommet er en aktiv plass med god kontakt mellom gammelt og nytt bygg.

Gangbroen mot eksisterende 2 etasje er et lekeareal som binder de to byggene sammen og som er et spennende sted å følge livet utenfor. Det er kontakt med terreng i begge etasjer. I andre etasje via et utvendig, overbygget gangareal.

Det er fokusert på å gi lyse og funksjonelle  rom, optimalisert både som arbeidsplass og lek- og lærearena for barna. Alle arealer er universellt utformet.

Byggets fasader er i store partier kledd med Kebony spilekledning. Større fargede partier med platekledning er med på å bryte opp og artikulere byggets fasader ytterlige.

Mellom nytt og gammelt barnehagebygg dannes et lite uterom som binder to volumer sammen.

Det nye påbygget ligger som en skjerm mot bilveien i øst slik at rommet i mellom blir lunt og skjermet mot trafikk fra veien.

Topografien er utnyttet og formet som et ‘flytende’ landskap som knytter to nivåer sammen. Hovedinngangen i første etasje blir slik åpen og innbydende, innrammet i varme farger, mens tilkomsten opp til andre etasje er både stram og leken.

De organiske volumene er ment å skape en abstrahert naturlig form, som lar barna klatre på alle nivåer og muliggjør bruk av bakkene for vinteraktiviteter.

Plattformer med forskjellige størrelser og vinkel er formet med gummi. Fargede kuler er satt inn for å lage ulike spille- og lekesteder.

Betongtrappen er plassert i forbindelse med fasaden til det nye bygget og gir enkel tilgang mellom begge etasjene av bygningen.

Fargepaletten er valgt i tett samarbeid med byggarkitekt for å skape et helhetlig prosjekt med egen identitet.

Prosjektnavn Holstad Barnehage Kunde Grønmyrgruppen Sted Hareid År 2013 Type Barnehage og lekeplass Størrelse 760 m2 + 275 m2 utomhus
Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å få oppdateringer om hva vi holder på med og nytt fra våre prosjekter.

| Arkitektgruppen CUBUS AS © 2019 | Nettsted levert av KODEKS