Helland i Vestnes

Helland i Vestnes ligger sentralt i Møre og Romsdal, tett knyttet til de ulike veisystemene mellom Molde og Ålesund.

Stedets beliggenhet på den flate odden omringet av sjø og vakre fjell, gjør byen lett å utvikle slik at mange får ta del i stedets kvaliteter. Helland er inni en god utvikling der flere innbyggere søker mot nye boformer fra bolig i periferien til et liv i sentrum. Prosjektet tar utgangspunkt i de muligheter som dagliglivet byr på og utvikler sjøfrontens ulike områder til naturlige treffpunkter rundt locale aktiviteter. Fra boligområder til kulturhus kan en vandre gjennom egen genererte aktivitet, der musikk og båtliv, dans, fiske, og bil-prat blir en del av folks felles arena. Dette gir en helhetlig sammenbinding av stedet med utgangspunkt i sjøfronten. Med smia som ny arena kan sjøfront og Postveien ytterligere knyttes sammen i et nytt identitetsbærende elementet for nye aktiviteter og treff. Nye utfyllinger i nord og sør danner grunnlag for sjønære´boligbebyggelse med unike svært salgbare kvaliteter. Disse kan være med å finansiere opparbeiding av nye felles etterspurte byrom i sentrum og gi en helhetlig byutvikling for hele Helland.

Prosjektnavn Helland i Vestnes Kunde Vestnes kommune Sted Vestnes kommune År 2013 Størrelse 125 000 m2
Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å få oppdateringer om hva vi holder på med og nytt fra våre prosjekter.

| Arkitektgruppen CUBUS AS © 2019 | Nettsted levert av KODEKS