Hardbakke Ungdomsskule

I samarbeid med Peab K. Nordang har Arkitektgruppen CUBUS deltatt i konkurransen om nytt skolebygg for Hardbakke Ungdomsskule, der laget kom på en knepen 2.plass.

Hardbakke skule skal fungere som og oppleves som én skole. Nybygget huser ungdomstrinnet, alle spesialrom og hele personalavdelingen for barne- og ungdomsskolen. Skolen skal kunne brukes på kveldstid og fungere som et nærmiljøsenter og samlingspunkt, med blant annet bibliotek tilgjengelig for publikum utenfor skoletid.

Det nye skolebygget er plassert nord på tomten og bygges sammen med barneskolen i vest med et transparent mellombygg og ny hovedinngang felles for hele skolen. Ved hjelp av omfattende og KI-støttede vindanalyser ble bygningskroppen plassert slik at det favner skoleplassen og skaper et lunt og samlet uterom mellom ny ungdomsskole og eksisterende barneskole. Bevisst bruk av glass i mellombygget sikrer utsikt til vestlandskysten.

Både skolen og skoleplassen er universelt utformet. Landskapsarkitektene og byggarkitektene har samarbeidet for å få god sammenheng mellom inne- og uterom slik at undervisningen også kan trekkes ut i frisk luft. Deler av utearealet er under tak som gjør det mulig å være ute hele året, både i friminuttene og i undervisningen.

Hovedinngangen er plassert sentralt på skoleplassen. I direkte kontakt med hovedinngang er det plassert et skoletorg som fungerer som et sentralt fellesrom. Fellesrommet er planlagt for ulik bruk slik at det ved enkle tilpasninger kan brukes både som scene for formidling og musikk eller kantine og serveringsareal under arrangement.

Fasaden er inspirert av fjellet bak skolen med en mørk platekledning. Første etasje, under letak, er kledd med trekledning. Fjernvirkningen gir assosiasjoner og slektskap til fjellet, mens flatene nær elevene får en mer taktil trekvalitet.

Prosjektnavn Hardbakke Ungdomsskule Kunde Solund kommune Sted Hardbakke, Solund År 2023 Type Undervisning Størrelse ca 2000 m2 + utomhus Fag Bygg, Landskap Samarbeidspartnere PEAB K. Nordang

- Relaterte artikler -

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å få oppdateringer om hva vi holder på med og nytt fra våre prosjekter.

| Arkitektgruppen CUBUS AS © 2019 | Nettsted levert av KODEKS