Hamar byromsplan pilotprosjekt

Pilotprosjekt- Byromsplan for Hamar

Med bakgrunn i en omfattende Byromsanalyse utført av Gehl Architects (DK) konsentrerer pilotprosjektet seg om Vangsvegen – hovedinnfartsåren til sentrum – i strekket fra Stadion til Mjøsa.

Vangsvegen ligger på tvers av Hamars langsgående strukturer og innehar mange av byens generelle utfordringer og muligheter. Sentrum er i ferd med å utvikles videre og det er nødvendig å binde sammen eksisterende og nye fokuspunkter, som et nytt kjøpesenter og utvikling i strandsonen. Prosjektet skal være en katalysator for videre byutvikling i Hamar ved å vise prinsipper på utvalgte viktige punkter langs denne strekningen. Prinsippene kan videre tenkes å være anvendbare på andre liknende steder i sentrum.

Prinsipper for gatebelysning
Prinsipper for kryss og kvartalstruktur
Gateutforming for Vangsvegen, hvor snittet endrer seg gjennom sentrum
Kollektivstopp og fordeling av ulike trafikanter
Konsept for Østre Torg som ett av de sentrale byrommene
Konsept for undergang togskinner
Konsept for ett nytt møtested ved Mjøsa

Samarbeidspartnere: Gehl architects

Prosjektnavn Hamar byromsplan pilotprosjekt Kunde Hamar Kommune Sted Hamar År 2012 - 2013 Type Byromplan, Landskap, Trafikk Størrelse 22 000 m2
Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å få oppdateringer om hva vi holder på med og nytt fra våre prosjekter.

| Arkitektgruppen CUBUS AS © 2019 | Nettsted levert av KODEKS