Håbakken næringspark

Langsiktig utvikling av næringsområdet

Hovedmålet med utvikling på Håbakken er å forsterke stedet som knutepunkt og næringslokalitet til fordel for lokalsamfunnet.

Mulighetsstudien er utgangspunktet for en helhetlig og langsiktig plan for utvikling av Håbakken og danner grunnlag for regulering.

Med lokalisering midt i Lærdal, 5 km fra Lærdalsøyri, er Håbakken et knutepunkt i både lokalt og nasjonalt perspektiv. Stedet er et  naturlig stoppested for tungtransport og persontrafikk på vei mellom Oslo og Bergen, og studien undersøker muligheter for å utnytte denne sentrale plasseringen. Utviklingen skal legge til rette for nye arbeidsplasser, øke Lærdals attraktivitet, – også som rasteplass for reisende og turister i regionen, samt å være et supplement til Lærdalsøyri – ikke en konkurrent.

Funksjonene (logistikk, salg, lager, rasteplass/ informasjonsportal) er plassert tydelig adskilt men med en tetthet som gjør at de sammen skaper synergieffekter for hverandre. Stedet får en felles identitet/ merkevare og en tydelig profil som næringspark. Utformingen tar hensyn til de landskapsmessige kvalitetene, og legger vekt på tetthet i utbygging for å bevare mest mulig av det vakre kulturlandskapet. Ved å utnytte terrengforskjeller og eksisterende strukturer minimeres masseuttak/ utfylling, og volumene blir liggende med en lav profil både mot Lærdalselva og E16.

Prosjektet er en del av Lærdal Næringsutviklings omstillingsarbeid.

Prosjektnavn Håbakken nærinspark Kunde Lerdal Næringsutvikling AS Sted Lærdal År 2015 Type Næringsbygg Størrelse 250 000 m2 Fag Byggarkitektur
Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å få oppdateringer om hva vi holder på med og nytt fra våre prosjekter.

| Arkitektgruppen CUBUS AS © 2019 | Nettsted levert av KODEKS