Gulating visningssenter

Visningssenter på tusenårsstaden Gulating

Hovedgrepet er et kompakt, lineært bygg som gir et lite fotavtrykk i et verdifullt, historisk kulturlandskap.

Den stramme, langstrakte hallen har historiske referanser til middelalder- kirker og -haller. Formen annonserer bygget til vei og fjord og gir et monumentalt svar på Bård Breiviks tingvegg. Langs hele byggets vestre fasade er det anlagt et solfylt rampe- og oppholdsamfi som gir kommunikasjon mellom de to terrengnivåene på tomten og tilkomst til byggets tre etasjer direkte fra terreng. Amfiet er en del av en lengre uteromsekvens som knytter sammen hele anlegget fra fylkesvei til småbåthavn,  og gir en tydelig tilkomst til Tusenårsstedet.  

Bygget er et flerbrukshus med stort krav til fleksibiltet. Dette er løst ved mulighet til samtidighet og elastisitet, der flere ulike funksjoner kan foregå samtidig og uforstyrret av hverandre, og tilpasset ulike driftsscenarioer.  

I den stramme bygnings- kroppen lever et kompleks av romlige episoder som gradvis glir over i hverandre i plan og snitt. Høye, lave, åpne og mer lukkede rom avløser hverandre, og vever seg ut og inn av et sentralt, tverrliggende kommunikasjonsskar. Inspirasjon for skaret fant vi på tomten, der smale skar skjærer seg på tvers av langsstrakte koller. Over og på siden av kommunikasjonsskaret spenner stor glassfelt, preget med semitransparent kalligrafi fra den eldre Gulatingteksten. Skygger  og fragmenter av ordene vil kastes dypt inn i bygningen. Om natten gløder skaret som en lanterne og blir et landemerke i fjordlandskapet. Prosjektet er et godt eksempel på tverrfaglig samarbeid internt på kontoret; der arkitekter, landskapsarkitekt og planlegger har bidratt til et resultat som gav 1.premie i den åpne plan- og designkonkurransen.  

Prosjektnavn Gulating visningssenter Kunde Sogn og Fjordane fylkeskommune Sted Gulen kommune År 2010 Type Kultur- og idrettsbygg
Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å få oppdateringer om hva vi holder på med og nytt fra våre prosjekter.

| Arkitektgruppen CUBUS AS © 2019 | Nettsted levert av KODEKS