Gamle Bergen publikumsbygg

Konkuranseforslag for nytt publikumsbygg

Gamle Bergen er i dag et levende, åpent friluftsmuseum; en perle slik det ligger i landskapet. Stedet har vakre bergenshus i klynger, grønne sydvendte bakker, nærhet til sjøen, vannbassenger, sjøbad og lysthus – alt sammen kvaliteter vi liker å omgi oss med, både som turist og som bybeboere.

Konkurranseforslaget legger opp til at Gamle Bergen bli et verksted for samfunnsbygging, et sted der historien blir inspirator for nye nettverk og skaper interesse og grobunn for den videre utviklingen av museumsområdet. Utformingen av visningssenteret er dermed som et ”åpent verksted” for museet. Et verksted i både konkret og overført betydning. Konkret i form av sin rustikke, tilgjengelige, åpne flate rett inn fra gangveien, med muligheter for å gjøre både grovt og fint arbeid.

Byggets utforming

Visningsbygget etableres langs skrenten mellom to terrengnivå ved adkomsten til området. Bygget utformes som et langstrakt volum som formidler og forsterker hovedretningen fra vei og parkering i nord til byporten ved inngangen til museumsområdet. Bygget tar imot og åpner seg mot aktivitetene langs adkomstrommet og sykkelveien, mens det i øvre plan knytter seg til landskapet og byrommet; til leken og fortellingene. Bygget gir kommunikasjon mellom de to terrengnivåene på tomten og tilkomst til alle etasjer i bygget direkte fra terreng, noe som gjør prosjektet til et anlegg med god universalitet.

Det er lagt nye vekt på god logistikk i og rundt bygget slik at besøk i utstillingen billettsalg, kjøp av mat og drikke kan foregå uforstyrret. Det er også lagt vekt på at senteret kan tilpasses sesongmessige svingninger.

Inne er bygget på inngangsplan løst som et sammenhengende stort, åpent areal; et allrom, eller et verksted, så vel som et spisested, vrimle- og utstillingsareal. Den åpne planløsningen gir rommet maksimal fleksibilitet mht ulik bruk og vekslende aktiviteter. Det er mulig å dele av egne soner til workshop og undervisning, til konferanser og til seminarer på kveldstid eller til utleie i lavsesong.

Utstillingsarealet er i prinsippet også løst som et stort, åpent fleksibelt areal som funksjonelt er delt i to hoveddeler; utstillingsrom og auditorium. Auditoriet er plassert i sydenden av bygget, på motsatt side av adkomsttrappen. Dette gir mulighet til å bruke auditoriet separat eller som en del av utstillingen. I lavsesong kan auditoriet brukes til seminarer, konserter og øvingslokaler, samtidig som resten av utstillingsarealet er tilgjengelig for besøkende. I høysesong vil auditoriet, med et stort vindu til friluftsmuseet og byfjellene, være selve høydepunktet i utstillingsvandringen. Herfra kan en med hele Gamle Bergen som bakteppe, peke og fortelle og vise museet innenifra, eller rulle ned et lerret og vise filmer relatert til historien.

Konstruksjon og materialbruk

Det er valgt tre hovedmaterialer; tre, glass og betong. Trevolumet er innvendig kledd i gran, et lokal materiale som krever lite utslipp av CO2 i produksjonen og bidrar til å redusere CO2 utslipp.

 

 

 

 

 

 

Prosjektnavn Publikumsbygg gamle Bergen Kunde Bymuseet i Bergen Sted Bergen År 2016 Type Kulturbygg, museum Fag Bygg, landskap
Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å få oppdateringer om hva vi holder på med og nytt fra våre prosjekter.

| Arkitektgruppen CUBUS AS © 2019 | Nettsted levert av KODEKS