Vestland fylkeshus

Nytt fylkesbygg for nye Vestland fylkeskommune

Arkitektgruppen CUBUS vant i 2019 konkurransen for et nytt fylkesbygg for Vestland fylke. Konkurransen ble vunnet i team med LAB, HUS arkitekter, NSW arkitektur, SWECO og iARK. Høsten 2019 ble det levert forprosjekt med forventet rivning og byggestart i 2020.

Vinnerutkastet, med navn Penrosetrappen, legger opp til et nytt ikonbygg som både representerer den nye regionen og som responderer på den lokale og urbane konteksten  i Bergen by. Det er lagt vekt på at bygget skal fungere som en møteplass mellom det offentlige og det private, det folkelige og det høytidelige, det lavmelte og det storslagne.

Bygget tar inspirasjon fra naturen og landskapet på vestlandet.

Fasaden med vertikale lameller med ulike vinkler skaper ulike effekter ved skiftene vær og lysforhold. Dette vil endre byggets karater, slik som det vestlandske vær, klima og landskap varierer og har ulik karater. Mellom de to tårnene skapes et varmt rom som gir en kontrast til det mer kjølige ytre.

Byrommene trekkes gjennom bygget i en offentlig åpen førsteetasje med et aktivt bygulv på gatenivå. Skogen, et rektangulert søylegrid på gatenivå definerer en arkade langs fortauet. To kjerner, en i hvert tårn, skaper et internt sirkulasjonssystem med forbindelse i de nederste etasjene, fra kjeller til plan 4.

To hager etableres mellom tårnene. Hagene etableres med stedegne planter for Vestlandet og representerer det regionale landskapet og mangfoldet i dette. Hagene bidrar til god økologi og fordrøyning av vann.

En trappeforbindelse, Penrosetrappen, viderefører allmenningen fra gateplan opp fylkesalen. I trappen skjer møtet mellom institusjonen og offentligheten. Dette er også en intern møteplass som oppfordrer til samhandling.

Fylkestingsalen er hjertet i bygget: denne åpnes opp ved at den eksponeres i fasaden. Salens transparente utforming representerer en nær og åpen institusjon der makten ligger nær folket.

Juryen la vekt på å at vinnerforslaget synliggjør demokratiet og fylkeskommunen sine aktiviteter for innbyggerne, og at det er et spennende og fremtidsrettet offentlig bygg.

 

 

Prosjektnavn Fylkeshuset Vestland Kunde Vestland fylkeskommune Sted Bergen År 2019 Type Næringsbygg, kontorbygg Fag Byggarkitektur Samarbeidspartnere LAB, HUS Arkitekter, NSW arkitektur, Sweco og IARK
Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å få oppdateringer om hva vi holder på med og nytt fra våre prosjekter.

| Arkitektgruppen CUBUS AS © 2019 | Nettsted levert av KODEKS