Vestlandshuset

Arkitektgruppen CUBUS vant i 2019 konkurransen for et nytt fylkesbygg for Vestland fylke. Konkurransen ble vunnet i team med LAB, HUS arkitekter, NSW arkitektur, SWECO og iARK. Bygget sto klart til innflyting tidlig 2023.

Vinnerutkastet, med navn Penrosetrappen, er et nytt ikonbygg som både representerer den nye regionen og som responderer på den lokale og urbane konteksten i Bergen by. Det er lagt vekt på at bygget skal fungere som en møteplass mellom det offentlige og det private, det folkelige og det høytidelige, det lavmelte og det storslagne.

Fasadene mot byen har vertikale lameller med ulike vinkler som skaper ulike effekter ved skiftene vær og lysforhold. Byggets karater vil endre seg på samme måte som det vestlandske vær, klima og landskap varierer. Mellom de to tårnene har fasaden en varmere farge som gir en kontrast til den kjøligere, ytre fargepaletten.

Byrommene trekkes gjennom bygget i en offentlig åpen førsteetasje med et aktivt bygulv på gatenivå. To kjerner, en i hvert tårn, skaper et internt sirkulasjonssystem med forbindelse mellom tårnene i de nederste etasjene, fra kjeller til plan 4.

En trappeforbindelse, Penrosetrappen, viderefører allmenningen fra gateplan opp fylkesalen. I trappen skjer møtet mellom institusjonen og offentligheten. Dette er også en intern møteplass.

Det er to takhager mellom tårnene. Hagenes utforming er en abstraksjon av kartet til de to tidligere fylkene, Hordaland og Sogn og Fjordane. Planter som er valgt er basert på norsk natur med inspirasjon fra fjellvegetasjon.

Fylkestingsalen er hjertet i bygget. Denne åpnes opp ved at den eksponeres i fasaden. Salens transparente utforming representerer en nær og åpen institusjon der makten ligger nær folket.

Bygget oppnår sertifiseringen BREEAM Excellent med god margin. Bygget er sentralt plassert og prosjektert med prioritering av gående, syklende og brukere av kollektivtrafikk. Materialbruken i bygget oppnår høye poeng innenfor BREEAM-sertifiseringen, og det er blant annet brukt lavkarbon betong og aluminium med høy gjenbruksgrad i fasaden.

Bygget er arbeidsplassen til rundt 800 ansatte i fylkesadministrasjonen, Skyss, Bybanen utbygging og heltidsfylkespolitikere. Deler av bygget er leid ut til ulike leietakere. Når siste leietaker er på plass i januar 2024 er det til sammen ca 1 200 mennesker som arbeider i huset.

Prosjektnavn Fylkeshuset Vestland Kunde Vestland fylkeskommune Sted Bergen År 2019 - 2023 Type Næringsbygg, kontorbygg Fag BYGG, LANDSKAP Samarbeidspartnere LAB, HUS Arkitekter, NSW arkitektur, Sweco og IARK
Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å få oppdateringer om hva vi holder på med og nytt fra våre prosjekter.

| Arkitektgruppen CUBUS AS © 2019 | Nettsted levert av KODEKS