Fremtidsbilde for Bergen Sjøfront

Prosjektet var en del av en større utredning av hele sjøfronten i Bergen.

Det ble invitert inn tre konsulentfirmaer som skulle illustrere fremtidsbilder av ønsket utvikling for Sandviken, Puddefjorden og Nøstet. Følgende fordeling ble gjort:
Nils Torp: Puddefjorden
Ramstad/Jul og Frost: Nøstet
Arkitektgruppen CUBUS/KAP : Sandviken

I Sandviken ble det utviklet en strategi for vern og utvikling. Sandviken er en bydel utenfor det tradisjonelle bysentrum, og har med dette et stort behov for definering av boligertyper og fellesarealer.

Framtidsbildet ble kalt for PARKETT med henvisning til ”de beste plassene på teateret” Sjøfroneten er byens parkett med panoramautsikt mot sjø og sol.
Hovedtema i prosjektet var god offentlig  tilgjengelighet:
Prosjektet legger frem en plan for hvilke områder som må bli offentlige og hvilke områder som egner seg for boligbygging.

Flaten som unik resurs

Sjøfronten har store flate arealer som er en mangelvare andre steder i Bergen.
Det blir derfor viktig å se på bruken av denne fl aten ut over det å være byggegrunn, som f.eks til ballspill, badeplass ol.

Bygging i sjøen

Prosjektet illustrete bygging av boliger i sjøen som tar opp i seg noe av den måten sjøbodene lå ut i sjøen fra gammelt av.

Prosjektnavn Fremtidsbilde for Bergen Sjøfront Kunde Bergen kommune Sted Bergen År 2003 Type Mulighetsstudie Fag PLAN Samarbeidspartnere KAP
Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å få oppdateringer om hva vi holder på med og nytt fra våre prosjekter.

| Arkitektgruppen CUBUS AS © 2019 | Nettsted levert av KODEKS