Erdal ungdomsskole

Mulighetsstudie for  utviding av eksisterende ungdomsskole

Nåværende ungdomsskole skal utvides med 90 elever, fra en U270 skole til en U360 skole, i tillegg skal tilkomsten forbedres i forbindelse med at det anlegges et nytt parkeringsdekke.

I dette mulighetsstudie var oppgaven å presentere ulike alternativer til hvordan en kan tilføye læringsareal for 3 ekstra klasser til ungdomsskolen.

Den eksisterende skolen er fra 2004 og har en kompakt og lukket form, noe som gjør mulighetene for en utvidelse noe begrenset, og løsningene er også påvirket av plassering av fremtidig barneskole på den andre siden av dalen, da parkeringsareal skal betjene begge skolene.

Hovedgrepet er å etablere et nytt tilbygg i to etasjer samt parkeringsetasje mot nordøst der et trinnareal får sitt «hjemmeområde». I tillegg får nybygget musikkrom og rom for arbeidslivsfag.

Gammelt og nytt bygg forbindes med et vrimelareal – almenningen, som er et transparent og åpent rom der en får kontakt med begge sider av bygget. Dette gjør orienteringen internt i bygget og i forhold til omgivelsene oversiktlig.

I plan 2 forbindes byggene med en bro over almenningen.

Det er også gjort endringer i funksjonsinndeling i eksisterende bygg, der det sentrale mediateket åpnes opp og gjøres til en sentral fellesarena for elevene. Arbeidsplasser for lærere endrer plassering og får forbedrede fasiliteter.

Prosjektnavn Erdal ungdomsskole Kunde Askøy kommune Sted Erdal, Askøy År 2018 Type Skole (renovasjon og utvidelse), mulighetsstudie Størrelse 3200 m2 eksisterende + 1500 m2 nytt Fag Bygg
Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å få oppdateringer om hva vi holder på med og nytt fra våre prosjekter.

| Arkitektgruppen CUBUS AS © 2019 | Nettsted levert av KODEKS