Erdal barneskole

Mulighetsstudie for alternative plasseringer av nye Erdal barneskole

Mulighetsstudie tar for seg fem ulike alternativer for plassering av Nye Erdal Barneskole, A2-A5 og B. Alterntiv A1 ble presentert i eget mulighetsstudie høsten 2014. Alle A-forslagene ligger på nordsiden av Frudalen. B-forslaget ligger på tomten til Frudalen Gartneri i syd.

Viktige kriterier for vurderingen har vært:

• Utomhusareal, krav til størrelse og brukbarhet – tomten bør ha en størrelse på minimum 22 500m2 for 600 elver

• Tlgjengelighet, universell tilkomst

• Skolebyggets plassering i forhold til P-anlegg og idrettshall

• Størrelse på infrastruktur

• Forhold til naboer

• Behov for større terrenginngrep,

eksisterende topografi

• Volumvirkning og signaleffekt

• Lysforhold

Prosjektnavn Erdal barneskole Kunde Askøy Kommune Sted Erdal, Askøy År 2015 Type Mulighetsstudie Størrelse 22500 m2 Fag Bygg
Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å få oppdateringer om hva vi holder på med og nytt fra våre prosjekter.

| Arkitektgruppen CUBUS AS © 2019 | Nettsted levert av KODEKS