Bontelabo

Fra lukket område til byens nye  destinasjon.

Bontelabo ligger svært sentralt til i Bergen sentrum. Det er få områder som har denne unike sentraliteten, koblingen havnen i Bergen og med en like flott utsikt over byfjorden. Her har det i århundrer blitt drevet fiskehandel, og den karakteristiske firkantede boksen var på ett tidspunkt Europas største fryseboks med fisk stablet i kasser fra gulv til tak.

Fryselageret ble avviklet i 2011 og Arkitektgruppen Cubus har vært med å utarbeide en mulighetsstudie for hvordan man i fremtiden kan utnytte området.

Dagens Bontelabo fremstår i dag som et lukket område på en av Bergens mest sentrale havnetomter. Store bygningsvolum med utydelig lesbarhet skaper en barriere mot sjøen og området virker avstengt. Området fremstår i stor grad som i utkanten av Bergen sentrum fordi det ikke er noe der i dag som er unikt eller trekker mennesker i Bontelabos retning. På dette arealet, som vender ryggen mot byen, ankommer årlig mengder av cruiseturister.

Målet for mulighetsstudiet var å skape en populær destinasjon med yrende byliv samtidig som det blir en tydelig byport til Bergen sentrum. Her skal det etableres møteplasser, ulike tilbud, urbane aktiviteter, næring og hotell.

Mulighetsstudiet legger opp til at Bontelabo transformeres fra et lukket byområde til en ny åpen ny bydel og destinasjon i Bergen sentrum. Grepene skaper en bedre kommunikasjon internt på området som gir spennende gater og gjennomganger.

Bontelabo er viktig for Bergen by og for innbyggerne. En transformasjon fra avstengt næring til en åpen attraksjon for byen, er med på å frigjøre og gjøre tilgjengelig de ressurser som ligger der latent i dag. En transformasjon av Bontelabo vil være med på å utvide Bergen sentrum og gi større bredde i tilbud og opplevelser. Turister vil nå møte byens fremside og ikke lenger en bakside.

Prosjektnavn Bontelabo Kunde GC Rieber Sted Bergen År 2016 - 2018 Type Mulighetsstudie Størrelse 14 620 m2 Fag Bygg, landskap
Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å få oppdateringer om hva vi holder på med og nytt fra våre prosjekter.

| Arkitektgruppen CUBUS AS © 2019 | Nettsted levert av KODEKS