Boliger Tertnesflaten

Lavenergiboliger på Tertnesflaten

Bebyggelsen består av to volumer på  2 og 2-3 etasjer, totalt 30 leiligheter. Byggene er organisert som svalgangsblokker med bærende betongkonstruksjoner og lette yttervegger i tre.

Bebyggelsen er organisert rundt karakteristiske koller, som gir retning og bevegelse til den største blokken. Leilighetene er løst som lavenergiboliger med et energibehov på ca. 120 kwt/ m2/ år. Det er i arbeidet lagt særlig vekt på å skape en kompakt bygningskropp med enkle detaljer. Blokkene har derfor enkel hovedform som er tilført et ytre sjikt av balkonger mm, som gir liv til fasadene. Bygningene og området i sin helhet er utformet mht universell utforming. Dette gjelder tilgjengelighet, kontrast/ fargebruk, plantebruk mm.

Området har lokal overvannshåndtering og fordrøyningsbasseng. Det er jobbet bevisst med fasadesjiktene på begge blokker, der et ytre sjikt i ubehandlet tre gir en sølvgrå tone, som spiller i kontrast mot et indre svartmalt sjikt. Svalgangene er bearbeidet til oppholds-soner på bygget som har sval mot morgensol i øst.

Prosjektnavn Boliger Tertnesflaten Kunde Byggholt Sted Bergen År 2009 Type Bolig Størrelse 2 400 m2 Fag Bygg
Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å få oppdateringer om hva vi holder på med og nytt fra våre prosjekter.

| Arkitektgruppen CUBUS AS © 2019 | Nettsted levert av KODEKS