Bergen Media City

Parallellopprdag i samarbeid med Batteríið Architects om samlokalisering av alle medier i Bergen; TV2 med datterselskap, Nrk, UiB media, BA, BT og Vizrt.

Dette var en viktig konkurranse for Bergen for å bli sett på kartet som medieby. Det var òg viktig å synliggjøre mediesenteret som et kraftsenter og en aktiv del av byen. Tomten ligger svært sentralt i Bergen i Nygårdsgaten mot Florida. Her var det opprinnelig byport med overgang til sentrumsbebyggelse. Tomten er idag fortsatt sentral for all kommunikasjon til og fra byen – da veisystem og bybane passerer på begge side av bebyggelsen.

Bygningsmassen vi har bygget videre på er dagens ingeniørskole og kontorblokken ved siden av. Ved å utnytte bakgård, bygge på 4 etasjer på eksisterende bygg, samt renovere høyblokken med glassvolum ut mot Florida i sør – har vi fått et samlet areal på ca 30 000m2.

Byggene er bundt sammen ved et høyreist atrium som gir både godt dagslys, identitet og gode møteplasser. Et fellesrom der publikum og ansatte møtes og ideer utvikles.

Ved å samlokalisere alle medier på ett sted vil de kunne ha en felles strategi på profilering og viktige aspekt som:

  • synergi og effektivisering
  • spennende samarbeid med hverandre – styrket rekruttering
  • økt innovasjon
  • profesjonelt system/apparat i anlegget. I tillegg er SYNLIGHET viktig.

Prosjektet er et samarbeid mellom BATTERÍIÐ ARCHITECTS fra Island og Arkitektgruppen CUBUS AS.

Parallelloppdraget var organisert slik at fem lag bestående av arkitekt og entreprenør alle hadde hver sin tomt. Oppdraget ble vunnet av MAD og Entra på Lars Hilles gate 30 (dagens legevakt).

Prosjektnavn Bergen Media City Kunde Medieklyngen Sted Bergen År 2012 Type Kontorbygg Størrelse 30 000 m2
Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å få oppdateringer om hva vi holder på med og nytt fra våre prosjekter.

| Arkitektgruppen CUBUS AS © 2019 | Nettsted levert av KODEKS