Bergen Media City

Samlokalisering av mediehus i Bergen

I 2012 deltok Arkitektgruppen CUBUS i parallelloppdrag om Media City. Hensikten med prosjektet var å samlokalisere mediehus for å styrke Bergen som medieby, samt synliggjøre mediesenteret som et kraftsenter og en aktiv del av byen. Tomten ligger sentralt Nygårdsgaten, sentralt i Bergen sentrum, med gode gang-, sykkel-, veg- og kollektivforbindelser. Opprinnelig huset tomten byporten som var inngangen til sentrumsbebyggelsen.

Ved å samlokalisere alle medier på ett sted vil de kunne ha en felles strategi på profilering og viktige aspekt som:

  • synergi og effektivisering
  • spennende samarbeid med hverandre – styrket rekruttering
  • økt innovasjon
  • profesjonelt system/apparat i anlegget. I tillegg er SYNLIGHET viktig.

Prosjektet bygger videre ingeniørskolen og kontorblokken som stod på tomten fra før. Ved å utnytte bakgård, bygge på fire etasjer på eksisterende bygg og renovere høyblokken med glassvolum ut mot Florida i sør, har vi fått et samlet areal på ca. 30 000 m2. Byggene knyttes sammen i et høyreist atrium som gir både dagslys, identitet og gode møteplasser. Dette danner også et fellesrom der publikum og ansatte møtes og ideer kan utveksles.

Prosjektnavn Bergen Media City Kunde Medieklyngen Sted Bergen År 2012 Type Kontorbygg Størrelse 30 000 m2 Fag BYGG Samarbeidspartnere Batteríið Architects
Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å få oppdateringer om hva vi holder på med og nytt fra våre prosjekter.

| Arkitektgruppen CUBUS AS © 2019 | Nettsted levert av KODEKS