Mo i Rana vender seg mot sjøen

Vi var tilstede på åpningen av Sjøfronten i Mo i Rana torsdag 20.oktober. 

Prosjektet har vært i kontinuerlig utvikling siden vi vant idèkonkurransen i 2013 og ranaværingene kan nå endelig ta den nye promenaden langs sjøfronten i bruk. 

De bærende ideene bak utformingen er felleskap, identitet og soliditet. Mye av Ranas identitet ligger i fellesskapet – det å løfte sammen for å skape en stålindustri som ble og fremdeles er, bærebjelken i samfunnet her. I poesien til Laila Stien, en kjent poet og forfatter fra Mo, finner vi gjenklang av disse tankene. Hun skriver med stor innlevelse om livet på verket – livet i og med industrien, og hvor tett dette henger sammen med identiteten her. Tekstene som er brukt i prosjektet taler til oss om kraften som ligger i samholdet.  

De vet hva de bygger
De er med
Løfter sammen
Har en pakt, et språk, en puls, en samklang
De får det til
Det vokser, sprenger grensene for alt de har tenkt 

Rett nok er løftene tunge, skiftgangen hard
Varmen drepende
En og annen hestpeis av en formann finnes det òg 

Utformingen har en soliditet og en enkelhet som skal tåle en støyt og vare gjennom en hel del vinterstormer. Bruk av norske materialer i granitt, lokalt stål og betong er viktig for å sikre kvalitet og lokal forankring; benkene står på stålbein, som Mo i Rana står støtt på sin stålproduksjon. Enkelheten i designet gjør det også mulig å variere uttrykk og funksjon når promenaden skal føres videre. 

Prosessen, som startet med folkemøter og workshops, har vært svært inspirerende for oss. Interesserte ranaværinger har bidratt med verdifull lokalkunnskap, diskusjoner og innspill underveis. De første som fikk et ønske oppfylt var skarven på Moholmen; seks nye staker som hvileplasser og utkikk – et signal tidlig i løpet om at noe var på gang langs sjøen. Prosjektet skulle ta hensyn til det som var og er, samtidig som det la til rette for ny og økt bruk slik at Mo i Rana kan vende seg mot sjøen igjen. 

Les mer om prosjektet på våre prosjektsider 

Se innslag på Distriktsnyheter Nordland fra åpningen.  

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å få oppdateringer om hva vi holder på med og nytt fra våre prosjekter.

| Arkitektgruppen CUBUS AS © 2019 | Nettsted levert av KODEKS