Grønt lys for Ekserserhuset

Bystyret har gitt grønt lys for Ekserserhuset i Baneveien på Nøstet

Ekserserhuset skal igjen gjenoppstå ikke langt fra der det opprinnelig stod. Arkitektgruppen CUBUS har vert en pådriver i prosessen, og har skissert hvordan det 200 år gamle bygget kan gjenoppstå på gateplan samtidig som man legger til rette for en ny utstillingshall, opplevelsessenter for byutvikling, og det nye hjemmet for pepperkakebyen i grunnen under.

22. april  vedtok Bergen bystyre å stille til disposisjon den kommunale delen av tomten som trengs for dette prosjektet. Nøstegaten Eiendom AS har  sagt seg villig til å bidra med den øvrige delen av arealet.

Planene for kvartalet i Baneveien er:

  • Et byutviklingsenter der man gjennom fysiske modeller og digitale visningsteknikker viser frem Bergens 950 årige utvikling, og mulighetene og visjonene for fremtidens Bergen. Her vil man også kunne presentere den spennende utviklingen av Dokken-området som ligger rett vis à vis.
  • Pepperkakebyens nye faste hjem.
  • Et spennende leke og aktivitetssenter for barn og unge.
  • Vern gjennom bruk: Et gjenreist Ekserserhus som forteller sin unike historie, samtidig som det oppfyller sin kulturhistoriske misjon ved å være et levende og aktuelt kulturhus.
  • Aktivisering av «Norges eldste husrekke» som ligger mot Nøstegaten og som danner vestveggen i Nøstekvartalet.
  • Det arbeides også for å skape en ny plassdannelse utenfor Ekserserhuset og gjøre hele Baneveien fra Jonsvollskvartalet til Sydnes til et byrom med høye kvaliteter.

Bergen Sentrum AS og Arkitektgruppen CUBUS har utviklet dette prosjektet i tett samarbeid med Nøstegaten Eiendom AS. 50% eier av Nøstegaten Eiendom, FAV Eiendom, har tilbudt seg å planlegge og bygge prosjektet, mens Bergen Sentrum vil sørge for innhold og drift. Sparebanken Vest har finansiert mulighetsstudien og vil også være en aktiv bidragsyter for å gjenreise Ekserserhuset.

Arkitektgruppen CUBUS har vært en viktig drivkraft i arbeidet og vil følge opp prosessen videre i tett samarbeid med Bergen Sentrum AS, FAV Eiendom, Nøstegaten Eiendom og lokale velforeningen og andre nærmiljøorganisasjoner.

Det er et sentralt mål å ha senteret klart til Pepperkakebyens åpning senhøstes 2022.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å få oppdateringer om hva vi holder på med og nytt fra våre prosjekter.

| Arkitektgruppen CUBUS AS © 2019 | Nettsted levert av KODEKS