Forbilder for Bergen

Byarkitekten i Bergen har, i forlengelsen av arbeidet med arkitekturstrategien Arkitektur +, samlet en eksempelsamling bestående av prosjekter med gode arkitektoniske kvaliteter som bygger opp under strategiens mål om en vakker, særpreget, inkluderende og grønn by.

Vi er glad for at Byarkitekten setter god arkitektur på agendaen, og er stolt og kry over at flere av våre prosjekter er trukket frem:

Klikk på lenkene over for å lese mer om prosjektene i eksempelsamlingen, eller på våre nettsider under fanen prosjekter.

 

Foto: Øystein Klakegg (Jonsvoll, Holen skole), Clements Hundven (Nye Ny-Krohnborg skole, Møregaten), CUBUS (Selegrend)

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å få oppdateringer om hva vi holder på med og nytt fra våre prosjekter.

| Arkitektgruppen CUBUS AS © 2019 | Nettsted levert av KODEKS