Bygningsrådet støtter fortetningsprosjekt

Overskrifter kan formes på mange måter og gi svært ulik vinkling; På BAs forside mandag 12.juni står det: «Trosser byrådet og byantikvaren: Vil rive verneverdige villaer.» Et alternativt oppslag kunne vært: «Et enstemmig bygningsråd valgte å følge fagetatens innstilling i stedet for byrådet». 

Følgende er et innlegg av Ola B. Siverts publisert i BA fredag 16.06.2017 

Fortetningsprosjekt har kommet mye i søkelyset den siste tiden. Det er alltid vanskelig å bygge nytt i etablerte situasjoner tett på naboer, men det er samtidig helt nødvendig å få til en bedre utnyttelse av arealer og infrastruktur i sentrale områder for å hindre at byen spres ytterligere utover på såkalt lettbygd areal (natur og jordbruksområder). Dyr, uhyre arealkrevende infrastruktur er strukket til bristepunktet i og rundt Bergen, og alt for mange bruker for alt for mye og uforutsigbar tid på transport og logistikk inkludert stressende køkjøring. 

Det er bred, politisk enighet om fortetningspolitikken i Bergen. En politikk som vil prioritere fortetning til det utvidete sentrum mellom Handelshøyskolen og Fjøsanger. Det er bare i bydelene Bergenhus og Årstad + deler av Laksevåg en virkelig har mulighet til å få til et gang, sykkel og kollektivbasert daglig(transport)liv i større skala. Til en viss grad vil en kunne klare noe lignende rundt de store lokalsentrene i de øvrige bydelene, men bare i stor-sentrum har en sammenhengende bystrøk med komplette funksjoner som kan nås uten bruk av privatbil. Med andre ord; boliger, arbeidsplasser, butikker, skoler/barnehager, helsetjenester og fritidstilbud m.m. i  realistisk gang, sykkel eller buss/baneavstand. 

Med det er ikke alltid liv og lære stemmer.  Prosjektet i Schweigaardsvei som BA slo opp på førstesiden mandag 12.juni  mente mange var et lærestykke i god fortetning. Kommunes fagetat med støtte bl.a. fra fylkesskonservatoren hadde derfor innstilt på å gi grønt lys for reguleringsplanen som åpnet for riving av to, godt slitne sveitservillaer fra 1910/11 inne i  et blokkområde, og utbygging av 24 veltilpassete leiligheter fordelt på 3 såkalte «punktbygg». Byrådet  sa imidlertid overraskende nei  -etter ett års tenketid (!) – og uten å bringe nye momenter inn i saken. 

Bygningsrådet – komité for miljø og byutvikling – satte seg grundig inn i sakskomplekset og dro bl.a. på befaring. Komitéen landet på en annen vurdering; de mente fagetatens innstilling burde følges og planen vedtas. Det hele avgjøres i bystyret 21.juni.  Saken er blitt et eksempel på at  GÅR AN å få til gode fortetningsløsninger, og at lokaldemokratiet fungerer:  Det er oppmuntrende at et viktig politisk organ klarer å bli tverrpolitisk enige om å avgjøre en sak ut fra argumentasjon og fakta og unngå partipisk og enkel båstenkning. 

For dette er bakgrunnen for prosjektet og hva det gir nærmiljø og byen: 

De to familiene som eier og bor i  sveitservillaene syns vedlikeholdet ble for tungt. De ønsket ikke å selge til spekulanter som ville bygge om til hybelbygg for studenter eller gjestearbeidere. I stedet ville de bidra til at mange andre familier – og de selv -  kunne få bo i et strøk med svært gode kvaliteter – ikke minst for barn.  Etter en lang, inngående prosess fant en frem til et prosjekt med tre velformete, frittstående bygg som ikke rager vesentlig høyere  eller er bredere/kraftigere enn naboeiendommene. Det er bygninger som ikke tar lys og utsikt eller gir innsyn mer enn det en må regne med i byområder.  Likevel får man plass til 24 varierte leiligheter, gode ute og oppholdsområder inkludert en fin, sørvendt lekeplass og et felles parkeringsanlegg for strøket som kan komme godt med i et miljø men mye gategrunnsparkering som gjør fremkommeligheten for utrykningskjøretøy til tider begrenset. I tillegg tilføres strøket en bred, god passasje fra Roald Amundsensvei til Schweigaardsvei som tar vare på behovet for en snarvei til/fra Fridalen skole, barnehager og parkområder – og ikke minst;  bybanestoppene.  For dette ligger i en typisk fortetningssone slik kommuneplanen definerer det; det er 350 meter til bybanestoppet i Inndalsveien og 450 meter til Wergeland. 

Det er smertefullt når gamle bygninger må vike plass for nye og større, men forhåpentligvis betyr fortetningsprosessene rundt om i byen også at de grønne lungene og de gode byrommene blir flere og større ved at både veier og  andre store trafikk og kaiområder kan gjøres om til felles byrom og oppholdsareal, i tillegg til at det  altså blir flere, større og tettere bolig og næringsbygg . Bygg som  vel og merke må ha så gode kvaliteter at de beriker byen og kan estetisk og funksjonelt «erstatte» det som går tapt. 

Prosjektet i Schweigaardsvei tar sikte på å bli et eksempel på nettopp det. Det så ikke byrådet, men komité for miljø og byutvikling i full bredde fra SV og MDG via Arbeiderpartiet, Venstre og Krf til Høyre og Fremskrittpartiet  tok poenget. Godt for nærmiljøet, godt for Bergen – godt for demokratiet. 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å få oppdateringer om hva vi holder på med og nytt fra våre prosjekter.

| Arkitektgruppen CUBUS AS © 2019 | Nettsted levert av KODEKS