Arkitektonisk kvalitet i plan- og byggesaker

Selv om planprosessene har blitt mer omfattende, betyr dette ikke at det er mer ressurser til arkitektur i prosjektet totalt sett. Brukes det for stor del av potten i planfasen, vil dette gi mindre rom for å finne de gode løsningene senere i prosessen

Fredag 19.1 arrangerte plan- og bygningsetaten i Bergen kommune bransjedag med tittelen «Arkitektonisk kvalitet i plan- og byggesak». Dagen satte søkelys på handlingsrommet i plan- og bygningsloven, gjennom refleksjoner fra kommunen rundt dagens praksis og erfaringer fra bransjen, presentert av Linn Skjold sammen med Elin Heimark fra Link arkitektur og Ingrid Sævold Moe fra Harris advokatfirma.

Linn leder planavdelingen hos CUBUS, og snakket i hovedsak om erfaringer fra reguleringsplanfasen. Endringer i planprosessen de siste årene har resultert i at planfasen har est ut i omfang, mht. tidsbruk, utredningskrav og antall rådgivere. Der en reguleringsplan tidligere omfattet en mulighetsstudie, jobber man i dag med avklaringer i planfasen som tradisjonelt har ligget innenfor skisse- eller forprosjekt, og i noen tilfeller detaljprosjekt. Endringen har funnet sted uten at bransjen har avklart rammene for arkitektonisk kvalitet i planarbeidet. Dette skaper visse utfordringer.

For samtidig som prosessen har est ut, har arkitektens rom til å jobbe med prosjektet blitt mer og mer fragmentert, og det er etter hvert blitt uklart hvor i prosessen arkitekten faktisk skal få gjøre jobben sin. De ulike avklaringene følger ikke en felles progresjon, og ulike deler av arkitektens jobb kommer i utakt. God arkitektur handler om mer enn fine perspektiver og fremstilling av fasader, og krever helhetlig tenking og gjennomarbeidete løsninger for både uterom og bygg. En fragmentering av arkitektens rolle kan derfor være uheldig når vi skal skape gode rammer for levde liv og Bergens utvikling.

Og når det gjelder arkitektonisk kvalitet, hva skal egentlig reguleringsplanen løse? Skal den legge rammen for et godt arkitektonisk konsept, eller skal den låse et godt arkitektonisk konsept?

Dette er et sentralt tema i vårt arbeid, som vi er svært bevisst. Vi er overbevistom at godt samarbeid er nøkkelen til gode prosesser, og ser en stor styrke i å være et tverrfaglig kontor der byggarkitekten, landskapsarkitekten og planleggeren jobber tett sammen for å finne det gode plangrepet og riktig detaljeringsnivå for hver enkelt sak.

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å få oppdateringer om hva vi holder på med og nytt fra våre prosjekter.

| Arkitektgruppen CUBUS AS © 2019 | Nettsted levert av KODEKS